Arrangør drejebog

Drejebog for afholdelse af DHBS VM-udtagelsesstævner for H-både.

Drejebogen er en guide til hvilke punkter man skal være specielt opmærksomme på i forbindelse med afholdelse af et VM-udtagelsesstævne for H-både.

Så snart man er bekendt med at skulle afholde stævnet er det vigtigt, at der findes frem til en stævneleder, en baneleder og protestkommité. (Husk: mange kapsejladsledere planlægger den kommende sæsons kalender i januar/februar måned, så vær i god tid!) Som et godt udgangspunkt er baneledere med national licens at foretrække. Protestkommitéen skal bestå af mindst tre medlemmer, hvor de alle som minimum, skal have gennemført Dansk Sejlunions regelkursus. Ligesom med banelederen, er det en fordel at vælge en protestkommitéformand med national licens. Dansk Sejlunion har en database med alle aktive kapsejladsledere. Har din klub ikke adgang, så kontakt Mikael Jeremiassen (DS), mikael@sejlsport.dk.

Senest tre måneder før stævnets første sejladsdag, skal der være offentliggjort en indbydelse til stævnet. Skabelon for indbydelsen findes nederst på siden, og det anbefales at denne benyttes. Alternativt kan skabelonen fra Dansk Sejlunion benyttes.
Det er yderst vigtigt, at der afsættes tid til udformningen af indbydelsen, da det også er en del af reglerne for stævnet.
Indbydelsen sendes til Danske h-bådssejleres (DHBS) bestyrelse inden offentliggørelse.

Det er fra 2023 obligatorisk, at VM-udtagelsesstævner for H-både slås op på Manage2sail.com således, at tilmeldinger og alle dokumenter samles på denne platform. Bestyrelsen stiller sig behjælpelig hertil. Så snart Manage2sail og indbydelsen er oprettet er det en god ide at lægge nyheden på egen hjemmeside. Sørg for løbende, op til stævnet, at opdatere hjemmesiden. For at lokke flere deltagere til, er det meget nyttigt at sende relevant information til DHBS til publicering på deres hjemmeside. Informationerne kan være alt fra festmenuens sammensætning til sponsorpræmier etc.

Senest en måned før stævnet skal der være styr på materialerne, som skal bruges under stævnet. Nederst på siden findes link til en minimumsgrejliste, samt en bemandingsplan. På dette tidspunkt skal udarbejdelsen af sejladsbestemmelser påbegyndes. Lige som indbydelsen er sejladsbestemmelserne meget vigtige for sejlerne, så benyt skabelonen nederst på denne side. Husk endelig at rette grejlisten/sejladsbestemmelserne til, så grejet stemmer overens med sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne skal skrives i samarbejde med den ansvarlige baneleder.

Dagen før stævnet er det vigtigt at bureauet har styr på papirerne således, at de er klar til at registrere deltagerne. Ud over dette er det en god idé at printe relevante skemaer og formularer. En liste over hvilke skemaer som skal printes findes herunder. Skemaer findes på sejlunionens hjemmeside eller kan hentes som samlet zip-fil via baneleder.dk  Hent altid “friske” skemaer, da disse løbende bliver opdateret.
Så snart resultaterne er klar, er det en god service at opdatere Manage2sail og senest efter endt protesthøring.

Ved afholdelse af DM, skal den arrangerende klub finde en baneleder og protestformand med national licens. Derudover skal indbydelsen godkendes af Dansk Sejlunion senest fire uger før afholdelse. Endvidere er det et krav fra H-bådsklubben, at der findes mindst en official til at være behjælpelig med indmåling. Der skal findes et egnet sted til opmåling med plads til at sejl kan udrulles i fuld længde (græsplæner samt grusarealer er ikke egnet til opmåling af sejl). Klubben skal senest en måned før stævnestart kontakte DHBS måler, for at aftale praktiske detaljer vedrørende måling.

H-bådsflag samt personvægt medbringes af måler. Bådvægt til brug ved DM skal rekvireres gennem Dansk Sejlunion. H-bådsklubben medbringer til hvert stævne hjertestarter til opbevaring på dommerbåden under sejladserne.

Diverse dokumenter:

Dansk Sejlunion

Baneleder.dk

H-bådsklubben, Danske H-bådssejlere